Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

June 24, 2019 Deutsche Bank stijgt naar nummer 2 positie in Euromoney's Foreign Exchange Survey 2019
Op 11 juni kondigde Euromoney de resultaten aan van haar Foreign Exchange Survey 2019. Dit jaarlijkse onderzoek is toonaangevend en geeft een overzicht van de spelers in de sector en hun mogelijkheden op het gebied van valutahandel, onderzoek en e-business. Deutsche Bank presteerde dit jaar sterk over de gehele linie, met een stijging of handhaving van haar positie in bijna elke categorie. more
September 28, 2018 Deutsche Bank heeft het reguliere traject van het Uniform Herstelkader Rentederivaten afgerond
Zoals gepland heeft Deutsche Bank per 28 september 2018 alle aanbiedingsbrieven verstuurd aan de 1138 klanten die in scope zijn van het Uniform Herstelkader (UHK). Klanten die gereageerd hebben op de reeds gedane aanbiedingen en klanten die een verzoek gedaan hebben op de opt-in mogelijkheid zijn nog in behandeling. In totaal zijn 1542 klantdossiers beoordeeld en zijn 404 klanten geïnformeerd dat zij niet in scope van het UHK vallen. more
August 23, 2018 Update voortgang herbeoorderling rentederivaten
Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd.
Van de in totaal 1139 klanten in scope zijn er nog 35 klanten die een aanbiedingsbrief opgestuurd krijgen. more
June 29, 2018 Afronding Uniform Herstelkader in Q3 2018
Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd. Klanten die nog op hun aanbiedingsbrief moeten wachten, worden hierover geïnformeerd. Een aantal complexere dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt wordt naar verwachting in de komende periode afgerond. De voortgang is goed en er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de aanbiedingsbrieven. Dat blijkt ook uit het grote aantal aanbiedingen dat direct wordt geaccepteerd.
Er zijn 950 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 717 zijn geaccepteerd (75%) door onze klanten. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. 5 Dossiers zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 9 buiten scope dossiers loopt er nog een gesprek met de klant. more
May 31, 2018 Uniform Herstelkader nadert afronding
Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven eind mei verstuurd. Op basis van de huidige planning volgt in juni het restant van de aanbiedingsbrieven. Dit betreffen veelal complexe(re) dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt. De klanten die per eind mei geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd. more
May 25, 2018 Informatie over de manier waarop persoonsgegevens door Deutsche Bank worden verwerkt / Information on how personal data is processed by Deutsche Bank
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU van 27 april 2016 (‘AVG’) in werking. Deze verordening verbetert de gegevensbescherming van betrokkenen binnen de EU aanzienlijk. Als uw bank nemen we de veiligheid van persoonsgegevens zeer serieus.
--
The EU’s General Data Protection Regulation 2016/679 of 27 April 2016 (‘GDPR’) will take effect on 25 May 2018. This will significantly enhance data protection for data subjects in the European Union. As your bank, we take the security of personal data very seriously. more
April 16, 2018 Uniform Herstelkader verloopt volgens planning
Conform de planning verwacht Deutsche Bank de laatste aanbiedingsbrieven aan haar klanten eind mei 2018 te hebben verstuurd. Inmiddels zijn 588 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 443 zijn geaccepteerd. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. Naar aanleiding van de verstuurde aanbiedingsbrieven zijn 5 dossiers voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 11 dossiers loopt er nog een gesprek met de klant. more
February 14, 2018 Update voortgang herbeoordeling rentederivaten
Aan alle 1.135 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop 2018 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd. more
Footer Navigation:
Last Update: 21.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main