Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

14 februari 2018

Update voortgang herbeoordeling rentederivaten

Aan alle 1.135 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop 2018 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd. Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan met de antwoorden.back

Footer Navigation:
Last Update: 4.8.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main