Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

16 april 2018

Uniform Herstelkader verloopt volgens planning

Conform de planning verwacht Deutsche Bank de laatste aanbiedingsbrieven aan haar klanten eind mei 2018 te hebben verstuurd. Inmiddels zijn 590 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 443 zijn geaccepteerd. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. Naar aanleiding van de verstuurde aanbiedingsbrieven zijn 5 dossiers voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 11 dossiers loopt er nog een gesprek met de klant.

De uitvoering van het Uniform Herstelkader (UHK) is een complex en tijdrovend proces met als belangrijkste doel om klanten een correcte aanbieding te doen in lijn met de afspraken binnen het UHK. De beoordeling van een dossier neemt gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag voordat klanten geïnformeerd kunnen worden met een aanbiedingsbrief. Alle werkzaamheden die door Deutsche Bank worden uitgevoerd, worden ook gecontroleerd door een onafhankelijk extern accountantsbureau. Deze controle wordt tevens door de externe accountant gecertificeerd door middel van een COS 3000 verklaring om zeker te zijn dat er wordt voldaan aan het UHK.

De volgende mijlpalen zijn bereikt: 

Onderdeel Status
363 klanten vallen buiten scope van het UHK Afgerond: In 8 gevallen loopt er een gesprek
1136 klanten in scope van het UHK zijn geïnformeerd: Afgerond
- waarvan 729 klanten een voorschot aangeboden hebben gekregen Afgerond
- waarvan 225 klanten die onder Bijzonder Beheer vallen een aanbiedingsbrief hebben ontvangen Afgerond
- waarvan 183 klanten met een lopend derivaat een aanbiedingsbrief hebben ontvangen In 11 dossiers loopt nog een gesprek
- waarvan 182 klanten met een beëindigd derivaat een aanbiedingsbrief hebben ontvangen Afgerond
- in 535 beëindigde dossiers loopt nog een beoordeling Looptback

Footer Navigation:
Last Update: 4.8.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main