Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Informatie integratie juridische entiteiten Deutsche Bank in Nederland

Achtergrond

Deutsche Bank integreert juridische entiteiten in Nederland

In het weekend van 20 en 21 februari 2015 zijn alle activiteiten van Deutsche Bank Nederland N.V. ondergebracht in de Nederlandse kantoren van Deutsche Bank AG. De integratie vormt de afronding van de acquisitie van delen van ABN AMRO in 2010.

Deutsche Bank streeft er wereldwijd naar om zo veel als mogelijk vanuit branches te opereren. Zo hebben klanten die in meerdere landen actief zijn maar met één juridische wederpartij te maken. Door vanuit één entiteit te opereren wordt de complexiteit beperkt en kan de klanten een ruimer aanbod aan producten worden geboden.

In Nederland zijn de activiteiten van andere dochterondernemingen te weten Deutsche Bank de Bary N.V. en IFN Finance B.V. al eerder geïntegreerd, in respectievelijk 1998 en 2012.

Q&A

Waarom integreert Deutsche Bank in Nederland de activiteiten van de NV in de AG?

Deutsche Bank streeft ernaar om wereldwijd zo veel als mogelijk vanuit branches te opereren. Zo hebben klanten die in meerdere landen actief zijn maar met één juridische wederpartij te maken. Door vanuit één entiteit te opereren wordt de complexiteit beperkt. In Nederland zijn de activiteiten van andere dochterondernemingen te weten Deutsche Bank de Bary NV en IFN Finance B.V. al eerder geïntegreerd, in respectievelijk 1998 en 2012. De integratie vormt de afronding van de acquisitie van delen van ABN AMRO in 2010.


Wat verandert er voor klanten?

Klanten krijgen een andere contractpartij. De veranderingen die deze integratie met zich meebrengt voor klanten zijn verder minimaal. Aan de huidige contractuele relatie tussen klant en bank verandert niets. Bij een wijziging of nieuwe productafname ontvangen klanten deze vanuit de nieuwe contractspartij AG. Klanten behouden hun bestaande contactpersonen en ook zullen SWIFT/BIC codes als gevolg van de integratie niet wijzigen. Wel wijzigen het btw-nummer (in NL 80.71.52.821B01) en het KvK-nummer (in 33304583). Het verzoek aan klanten is dat ze deze gegevens waar nodig in hun administratie aanpassen. Alle klanten zijn hier begin februari met een brief van op de hoogte gesteld.

Klanten vallen na de integratie onder het Duitse depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel is een garantieregeling die bepaalde banktegoeden garandeert bij een faillissement van de bank. Klanten zullen binnen enkele maanden na de integratie nadere informatie ontvangen over het depositogarantiestelsel.


Moeten klanten ‘repareren’ als gevolg van Oval?

Nee, klanten krijgen geen nieuwe contracten. Voor zover relevant wordt hen alleen gevraagd het btw-nummer en het KvK-nummer aan te passen.


Wat verandert er voor leveranciers?

Leveranciers (vendors) krijgen een andere contractpartij. De veranderingen die deze integratie met zich meebrengt zijn minimaal. Vendors behouden hun bestaande contactpersonen en ook zullen SWIFT/BIC codes als gevolg van de integratie niet wijzigen. Wel wijzigen het BTW nummer (in NL 80.71.52.821B01) en het KvK nummer (in 33304583). Het verzoek aan leveranciers is dat ze deze gegevens waar nodig in hun administratie aanpassen.

Verandert dit iets aan de positie van Deutsche Bank in Nederland?

Nee, Deutsche Bank is sterk geworteld in Nederland en is een belangrijke pijler van de Deutsche Bank Groep. Het afgelopen jaar hebben we onze rol in Nederland opnieuw versterkt met belangrijke transacties voor toonaangevende Nederlandse bedrijven en vermogende particulieren in al onze segmenten. De komende jaren willen we onze aanwezigheid en dienstverlening in Nederland stapsgewijs en systematisch uitbreiden.Footer Navigation:
Last Update: 31.1.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main