Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Strategische heroriëntatie

Deutsche Bank in Nederland

2015

Deutsche Bank is in Nederland al bijna 100 jaar succesvol actief op de grootzakelijke en institutionele markt. Het begon in 1919 met oprichting van Handel-Maatschappij H. Albert de Bary, Michelis & Co. in Amsterdam. Na enkele naamswijzigingen, verandert de naam in 1998 in Deutsche Bank AG, Amsterdam branch.

Twaalf jaar later, in 2010, neemt Deutsche Bank zowel onderdelen van ABN AMRO over als IFN Finance BV uit Rotterdam. De ABN AMRO activiteiten worden ondergebracht in Deutsche Bank Nederland NV, IFN Finance BV wordt in 2012 opgenomen in de AG van Deutsche Bank en krijgt de productnaam Asset Based Finance.

De daaropvolgende jaren verandert de omgeving waarin de bank in Nederland opereert op economisch, financieel en politiek vlak, sterk. Hierdoor ziet de NV zich geconfronteerd met relatief hoge kosten ten opzichte van het operationele resultaat. In deze omstandigheden blijkt het niet mogelijk om blijvend toegevoegde waarde te creëren voor een deel van de overgenomen klanten. Dit leidt tot een strategische heroriëntatie in december 2012, waarbij Deutsche Bank Nederland NV besluit zich te richten op klanten in het grootzakelijke en middenzakelijke segment. Als gevolg hiervan worden in 2013 en 2014 kantoren samengevoegd.

Deutsche Bank AG biedt de dienstverlening in Nederland aan vanuit regiokantoren in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven en aan de grootzakelijke en institutionele markt evenals aan het middenzakelijke segment. Daarmee is Deutsche Bank in Nederland een uitstekend bancair alternatief voor Nederlandse bedrijven met (internationale) ambities.


Meer informatie over de strategische heroriëntatie, de verschillende fasen en vaak gestelde vragen vindt u op de onderliggende pagina's 'Afronding', 'Vervolg', 'Update' en 'Achtergrond'.  

Footer Navigation:
Last Update: 12.2.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main