Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Financiering

Debiteurenfinanciering

Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen een groot beslag op het werkkapitaal van uw onderneming. Met de debiteurenfinanciering van Asset Based Finance heeft u snel beschikking over de benodigde financiële middelen.

De voordelen

• Ruime financiering: tot 90% van het uitstaande debiteurensaldo. Lange financiering: tot 90 dagen na de vervaldatum van de factuur in plaats van 90 dagen na de factuurdatum.
• Flexibele financiering die meegroeit met de omzet waardoor uw bedrijf snel kan groeien.
• Bevoorschotting binnen één werkdag na het indienen van de factuur op uw rekening.
• Korting kunnen bedingen op inkopen doordat u snel kunt betalen.
• Financiering van debiteuren in binnen- en buitenland.

Onze werkwijze

U levert goederen of diensten aan uw debiteur. Wanneer u een factuur verzendt, stuurt u ons deze tegelijkertijd elektronisch toe. Binnen één werkdag kunt u beschikken over de bevoorschotting. Dit krediet kunt u direct inzetten als werkkapitaal voor verdere groei van uw onderneming. Uw financiële gegevens zijn dagelijks online in te zien via ons online informatie- en communicatiekanaal.

Inkoopfinanciering

Iedere inkooptransactie legt druk op uw liquide middelen. Wij financieren uw (aantoonbaar voorverkochte) inkopen, zodat u kansen die zich aandienen direct kunt aangrijpen. Wij bieden inkoopfinanciering altijd aan in combinatie met debiteurenfinanciering.

De voordelen

• Ruime financiering: tot 80% op basis van de inkoopwaarde.
• Ook financiering voor eenmalige (omvangrijke) transacties (transactiefinanciering).
• Soepele overgang van uw inkoopfinanciering naar uw debiteurenfinanciering, eventueel in combinatie met voorraadfinanciering.

Onze werkwijze

Als u een bestelling heeft geplaatst op basis van voorverkopen laat u dit ons weten. U kiest zelf de betalingsmethode, bijvoorbeeld via een Letter of Credit (L/C) of Documentair Incasso. U stuurt de orders met betrekking tot de voorverkopen en de bijbehorende informatie naar ons. Wij bekijken of de stukken in orde zijn en in hoeverre wij kunnen financieren. De inkoopfinanciering loopt totdat de goederen uitgeleverd zijn. Daarna bouwen we het af door middel van voorraad- of debiteurenfinanciering.

Voorraadfinanciering

Goederen op voorraad hebben is in meerdere opzichten kostbaar. Bovendien kunt u van het kapitaal dat in uw voorraad zit, geen geld vrijmaken om als werkkapitaal in uw onderneming in te zetten. De voorraadfinanciering van Asset Based Finance zorgt ervoor dat u ook met een aanzienlijke voorraad kunt blijven investeren. Wij bieden voorraadfinanciering altijd aan in combinatie met debiteurenfinanciering.

De voordelen

• Ruime financiering: Asset Based Finance financiert tot 80% op basis van uw voorraden.
• Flexibele financiering die mee verandert met uw voorraad.
• Snel de beschikking over liquiditeiten.

Onze werkwijze

Asset Based Finance baseert haar voorraadfinanciering op betaalde en in Nederland opgeslagen voorraad. U stuurt ons twee keer per maand een opgave van de hoogte en samenstelling van uw voorraad. Vervolgens stellen wij de hoogte van uw financiering vast. Via ons online informatiesysteem ABF Manager heeft u altijd inzicht in uw financiële gegevens. Minimaal twee keer per jaar voeren wij een audit uit, aan de hand waarvan wij u adviseren over uw voorraadbeheer, het gevoerde creditmanagement en de administratieve vastlegging.

Footer Navigation:
Last Update: 14.11.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main