Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Update 13 maart 2018

Alle kwetsbare klanten hebben een aanbod- of voorschotbrief ontvangen (13 maart 2018)

Aan alle 1.135 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop van 2018 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd.

Deutsche Bank heeft per 19 oktober al haar kwetsbare klanten, 225 in totaal, een aanbodbrief of een voorschotbrief gestuurd. In 5 gevallen is sprake van een voorschot. Klanten die in liquiditeitsproblemen verkeren, hebben een voorschot ontvangen. Van de kwetsbare klanten zijn 177 klanten ondergebracht bij Bijzonder Beheer, 29 klanten worden op eigen verzoek eerder behandeld en bij 19 klanten lopen klachten en/of juridische procedures.

Van de kwetsbare klanten die een aanbodbrief hebben ontvangen, hebben alle klanten het aanbod inmiddels geaccepteerd. Conform het UHK hebben klanten 12 weken de tijd om te reageren voordat het aanbod komt te vervallen.

Er is door vijf klanten bindend advies aangevraagd. Het aantal openstaande klachten (klacht, KIFID, juridische procedures) over rentederivaten bedraagt 19.

17 klanten hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt een opt-in verzoek in te dienen, daarvan zijn 13 klanten alsnog in scope genomen. Hoewel de opt-in periode op 30 september eindigde, zal de bank ruimhartig omgaan met deze deadline en deze verzoeken tot eind 2017 in behandeling nemen.

Klanten die eind 2017 geen aanbodbrief hebben ontvangen is een voorschotbrief gestuurd. Aan die klanten heeft de bank in januari 2018 een voorschot aangeboden ter hoogte van 100 procent van de coulance.

In mei 2018 verwacht de bank alle aanbiedingsbrieven te hebben verstuurd.

Statusoverzicht Uniform Herstelkader

Footer Navigation:
Last Update: 30.5.2018
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main