Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Update 23 augustus 2018

Update Uniform Herstelkader - 23 augustus 2018

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd. Van de in totaal 1139 klanten in scope zijn er nog 35 klanten die een aanbiedingsbrief opgestuurd krijgen. De voortgang is goed en Deutsche Bank ligt op schema om het Uniform Herstelkader in Q3 2018 af te ronden. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de aanbiedingsbrieven, dat blijkt ook uit het grote aantal aanbiedingen dat direct wordt geaccepteerd.

Er zijn 1104 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 925 zijn geaccepteerd (84%) door onze klanten. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. 5 Dossiers zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten.
 
De uitvoering van het Uniform Herstelkader (UHK) is een bijzonder complex, intensief en tijdrovend proces, met als belangrijkste doel om klanten zo snel mogelijk een passende aanbieding te doen in lijn met de afspraken, zoals binnen het UHK gemaakt. De beoordeling en controle van een dossier neemt gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag voordat klanten geïnformeerd kunnen worden met een aanbiedingsbrief.
 
De werkzaamheden die door Deutsche Bank worden uitgevoerd in het kader van UHK, worden ook gecontroleerd door een Externe Dossier Beoordelaar (EDB). De EDB geeft assurance aan Deutsche Bank en de toezichthouder (AFM) dat het UHK op een correcte wijze voor onze klanten is uitgevoerd.
 
De volgende mijlpalen zijn bereikt:

404 klanten vallen buiten scope van het UHK Afgerond: In 2 gevallen loopt er een gesprek
729 klanten hebben een voorschot aangeboden gekregen Afgerond
1139 klanten in scope van het UHK zijn hierover geïnformeerd: Afgerond
- waarvan 225 klanten die onder Bijzonder Beheer vallen een aanbiedingsbrief hebben ontvangen Afgerond
- waarvan 187 klanten met een lopend derivaat een aanbiedingsbrief hebben ontvangen Afgerond
- waarvan 692 klanten met een beëindigd derivaat een aanbiedingsbrief hebben ontvangen* Afgerond
- in 4 beëindigde dossiers loopt nog een beoordeling** Loopt

* Aantal brieven in het proces met de externe dossierbeoordelaar: 31
** Dossiers die nadere duiding vereisen: 4

Footer Navigation:
Last Update: 23.8.2018
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main