Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Update 28 september 2018

Update Uniform Herstelkader - 28 september 2018

Zoals gepland heeft Deutsche Bank per 28 september 2018 alle aanbiedingsbrieven verstuurd aan de 1138 klanten die in scope zijn van het Uniform Herstelkader (UHK). Klanten die gereageerd hebben op de reeds gedane aanbiedingen en klanten die een verzoek gedaan hebben op de opt-in mogelijkheid zijn nog in behandeling. In totaal zijn 1542 klantdossiers beoordeeld en zijn 404 klanten geïnformeerd dat zij niet in scope van het UHK vallen.

Van de verstuurde aanbiedingsbrieven is inmiddels 94% geaccepteerd en verwacht Deutsche Bank nog 68 acceptaties (6%). Deze acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. Vijf dossiers zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten.
De bank had als belangrijkste doel om klanten zo snel mogelijk een passende aanbieding te doen in lijn met de afspraken, zoals binnen het Uniform Herstelkader (UHK) gemaakt. De uitvoering van het UHK bleek een complex en tijdsintensief proces. De beoordeling en controle van een dossier nam gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag voordat klanten geïnformeerd konden worden met een aanbiedingsbrief.

De werkzaamheden die door Deutsche Bank zijn uitgevoerd in het kader van UHK, werden ook gecontroleerd door een Externe Dossier Beoordelaar (EDB). De EDB geeft assurance aan Deutsche Bank dat het UHK op een correcte wijze voor onze klanten is uitgevoerd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op de naleving en uitvoering van het UHK.

Footer Navigation:
Last Update: 1.10.2018
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main